Teori

Hvilke kognitive utfall kan oppstå etter ervervet hjerneskade

Aktivitet

Få tips til aktiviteter for personer med kognitive vansker

Arbeidsmetode

Få tips til ulike arbeidsverktøy

Hjelpemidler

Hvilke hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere

Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse for personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade?
Aktiviteter, arbeidsmetoder og tiltak som presenteres på denne nettsiden er utprøvd på Tromsø dagsenter gjennom et flerårig prosjekt.
Denne nettsiden presenterer kunnskapen fra prosjektet, og det er ei målsetting at kunnskapen kan komme til nytte for alle som jobber i omsorgstjeneste,
brukerne selv og brukernes nærpersoner.